︎


new
website
coming
soon


         archive
          ︎      
      

Missie, visie en het profiel
Het Geluid Maastricht is een incubatie- en ontwikkelplatform dat een breed scala aan opera- en muziektheatervoorstellingen, onderwijsprogramma’s en sociaal geëngageerde kunstprojecten ontwikkelt. Het Geluid is een experimenteel platform voor innovatie- en educatieprojecten en fungeert als aanjager van nieuwe vormen van muziektheater en (kamer-) opera.

Het Geluid richt zich op vier programmatische lijnen om haar artistieke visie te duiden. De eerste lijn betreft de ontwikkeling van hedendaagse internationale muziektheaterproducties. Een tweede lijn betreft onze producties op artistiek-maatschappelijk gebied. De derde programmatische lijn is het ontwikkelen van nieuwe muziektheatrale producties op het gebied van artistieke innovatie en onderzoek. De vierde lijn in onze praktijk zijn de procesontwerpen die in dienste staan van de eerste drie programmalijnen, de processen op weg naar het eindresultaat toe.

Het Geluid kenmerkt zich door de oeroude kracht van de opera en het (muziek-) theater samen te brengen met nieuwe technieken, fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij zien het maken van muziektheater als brug tussen het nieuwe en het oude en als kruispunt van tegenstellingen en perspectieven. Via het muziektheater onderzoeken wij de wereld om ons heen en laten die wereld meespreken in ons werk.  
De vragen: ‘Hoe ziet het muziektheater van de toekomst eruit?’ en ‘Hoe kan muziektheater bijdragen aan een inclusieve en gezonde samenleving?’ en ‘Op welke plekken in de maatschappij kan het muziektheatrale een waardevolle toevoeging zijn in onze alsmaar veranderende wereld?’ zijn leidend in ons denken en handelen.

Met Het Geluid Maastricht zoeken wij altijd naar de oerkracht van (nieuwe) gemeenschappen. We proberen door middel van nieuwe verbindingen en verrassende combinaties hedendaagse onderwerpen op een innovatieve manier om te zetten in hoogwaardig sociaal-artistiek muziektheater. Deze geëngageerde werken leiden tot producties of concepten waar een sterke sociale drive achter zit, gericht op zowel sociaal-culturele als artistieke vernieuwing. Daarbij staren we ons niet blind op onze eigen analyses van de problemen van vandaag, maar zoeken we in de samenwerking met specifieke gemeenschappen naar een meer gelaagde analyse, waarin ook de dagelijkse leefwereld van een subcultuur of een lokale gemeenschap een stem heeft. We treden in dialoog, ontdekken onze gedeelde waarden en vinden soms herkenning. Daarvanuit proberen we op een gedeelde toekomst te reflecteren waarin wederkerige groei centraal staat. We willen de grote kunsten, zoals opera, hiermee uit zijn elitaire isolement trekken en middenin de samenleving plaatsen. Kunst ontstaat voor ons nooit van bovenaf, maar van binnenuit. Onze projecten proberen we te ontwikkelen in de geest van ‘commons’, dat wil dus zeggen: wederkerige groei, gemeenschappelijke baten en gedeeld makerschap.
Het Geluid werkt steeds in andere contexten, velden en met en tussen verschillende organisaties, individuen en disciplines. Het Geluid initieert projecten, werkt in opdracht, in coproductie en in diverse ordes van grootte, binnen het lokale, regionale, nationale en internationale kunstencircuit, maar ook met transdisciplinaire partners uit het educatieve, sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische veld.