Bestuur en governance Statutaire Naam: Stichting Theatercollectief Het Geluid

Doelstelling: SBI-code: 90011 - Beoefening van podiumkunst
Het (doen) produceren en het (doen) uitvoeren van (muziek)theatervoorstellingen.Het zich bezighouden met onderzoek t.b.v. de ontwikke- ling van haar eigen vakgebied als hiervoor omschreven.  

RSIN: 819925767

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire zetel : Maastricht

Adressen:

kantoor: Batterijstraat 48, 6211 SJ, Maastricht

Ainsi: Lage Kanaaldijk 113, Atelier 1, 6212NA MaastrichtBeloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.
De directie is ingeschaald in de CAO Toneel en Dans.
Het personeel volgt CAO theater


Stichting Het Geluid Maastricht kent een bestuur-directiemodel. De directie (zowel artistiek als zakelijk) is in handen van Gable Roelofsen en Romy Roelofsen.Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Begin 2019 vond een bestuurswisseling plaats, die voor de Stichting een transitieperiode inluidde naar de nieuwe kunstenplanperiode 2021-2024.
Het huidige bestuur bestaat uit:
• voorzitter Guus van Engelshoven (1988, projectleider bij het Bonnefantenmuseum)
• penningmeester Nadine Bemelmans (1991, freelance filmproducent)
• secretaris Pam de Sterke (1982, organisational development manager bij Stichting Waag Society)


Dit bestuur bestaat uit mensen met veel ervaring in het faciliteren van de kunsten in verschillende disciplines en werkvelden. Zij hebben een grote affiniteit met het werk van Het Geluid en zijn zelf professionals in het culturele werkveld. Vanuit verschillende perspectieven hebben zij ervaring met het ontwikkelingsproces. Het bestuur heeft gezamenlijk professionele expertise in samenwerkingsverbanden in lokale, regionale, landelijke en internationale context.


︎ ︎︎︎ ︎ BELEIDSPLAN TRANSITIEPERIODE 
︎ ︎︎︎ ︎ JAARVERSLAG 2020
︎ ︎︎︎ ︎ JAARVERSLAG 2021
︎ ︎︎︎ ︎ JAARVERSLAG 2022
︎ ︎︎︎ ︎ JAARVERSLAG 2023