Common Chorale


DECEMBER 2018
     

Common Chorale: het meest sociaal diverse en inclusieve koor van Nederland! Een project over sociale ongelijkheid van muziektheatergezelschap Het Geluid Maastricht

Een muziektheatervoorstelling van een speciaal voor de gelegenheid opgericht projectkoor. De leden van het koor van Common Chorale variëren van mensen met een voedselbankindicatie tot aan welgestelden met een bestuursfunctie in het bedrijfsleven. Van jonge moeders tot aan AOW’ers. Van buitenlandse studenten tot aan rasechte Maastrichtenaren.

Maastricht is een stad waar de verschillen tussen arm en rijk, laag- en hoogopgeleid enorm groot zijn. Een middenlaag bestaat nagenoeg niet meer. Common Chorale duikt in de haarvaten van de stad.

Het begrip commoning biedt een alternatief voor het alomtegenwoordige kapitalistische systeem waarop de huidige samenleving is gebaseerd. Waar een eindproduct normaliter centraal staat, is het proces binnen commoning even belangrijk als de uiteindelijke output. Commoning gaat uit van wederkerigheid, uitwisseling, zorg en gezamenlijke groei, waardoor het zich bij uitstek leent voor het verkennen van maatschappelijke vraagstukken als armoede en inkomensongelijkheid.

In de aanloop naar de uitvoeringen heeft het koor thema’s verkend rond welvaartsverdeling, armoede en voedsel in Maastricht. Ze werden daarbij begeleid door professionals uit de wereld van opera, dirigenten en theaterregisseurs. De muziek voor Common Chorale is gecomponeerd door Thanasis Deligiannes, Monique Krüss en Geert Oddens. Zangeres/vocal coach Kirsten Schötteldreier heeft de muzikale leiding.

Recensies:
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/19/rijk-en-arm-zingen-samen-in-bonnefantenmuseum-a3126469

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181218_00084917