Common Carnaval


2016


In 2016 ontwierp Het Geluid het project Common Carnaval en gaf leiding aan een samenwerking tussen vele culturele en maatschappelijke partners. In dit project waarin performativiteit, design en muzikaliteit een grote rollen speelden, werden nieuwkomers via een artistiek samenwerkingsproces samengebracht met oude Maastrichtenaren. Via deze strategie werden de voormalig vluchtelingen geïntroduceerd tot de Maastrichtse carnavalstraditie en de samenleving an sich. Common carnaval won zowel de Charlemagne Youthprice van het Europees parlement als de Willem de Vliegenpenning en kreeg aandacht van de grote landelijke media.

De Maastrichtse samenleving koestert haar gebruiken, oude en nieuwe bestaan naast elkaar. Carnaval is één van die tradities. Het ritueel van carnaval is opgebouwd uit vele gebeurtenissen: samenkomsten van mensen, in grotere en kleinere groepen, ook al in de aanloop naar ‘Vastelaovend’ toe. Samen kostuums maken, aan de wagens bouwen, samen muziek maken, eten en drinken. Het motto van de Maastrichtse Vastelaovend is verbinden door ‘Plezeer & Sjariteit’, door plezier en liefdadigheid.

Common Carnaval is een project door, voor en met inwoners van de stad Maastricht, vluchtelingen en nieuwkomers. Eén van de peilers van de Mestreechter Geis waar de stad Maastricht zo trots op is, is de tolerante levensopvatting. Daarom willen wij carnaval, de voorbereidingen, de uiteindelijke optocht en het vieren erna als gelegenheid nemen om de vluchtelingen ‘welkom’ te heten, hen te ontmoeten en deel te laten nemen aan de gemeenschap.

Het allereerste idee voor de bouw van de carnavalswagen is ontstaan tussen de iArts studenten Jasper Wüller, Gerold Sewcharan, Raki Eckstein-Kovacs, Tess Elsschot en muziektheatergezelschap Het Geluid Maastricht. Na een prachtige aanmoedigingsbrief van Burgemeester Annemarie Penn - Te Strake gericht aan de iArts studenten is door Het Geluid Maastricht en Bureau Europa nagedacht over hoe dit project buiten de muren van de opleiding, daadwerkelijk zou kunnen plaatsvinden en stadsbreed getrokken zou kunnen worden. Common Carnaval - zoals Bureau Europa dit bijzondere project noemde -  mag, naast het welkom heten van de vluchtelingen en nieuwkomers in Maastricht, gezien worden als een ultieme poging om dwars door verschillende culturen en klassensystemen gezamenlijk aan iets te bouwen.