Amplify: make the future of Europe yours 


2022Make the Future of Europe Yours is een project dat vertegenwoordigers van verschillende culturele en creatieve gemeenschappen uit 12 Europese landen samenbrengt in een gezamenlijke inspanning om stemmen die minder gehoord worden binnen het reguliere discours naar de voorgrond te brengen bij de Conference on the Future of Europe (CoFoE). De campagne luistert naar en versterkt stemmen, ideeën, voorstellen en zorgen van ondervertegenwoordigde gemeenschappen over het hele continent over de visie op de toekomst van Europa.

We wilden onderzoeken hoe de taal van de kunsten instrumenteel kan zijn om democratische bottom/up processen te informeren en te debatteren over toekomstig beleid.

Voor dit project kregen 6 verschillende kunst studenten de kans om werken te creëren binnen een europees netwerk, gericht op sociale en politieke belangen van de jongere generatie met de mogelijkheid tot werkelijke adviezen en plannen voor de Europese politiek.

Een samen werking tussen H401, Creative Court, Het Geluid Maastricht, iArts, BA Photography of the Royal Academy of Art The Hague (KABK), DutchCulture, LKCA, Cultuurmakers Maastricht en Culture Action Europe.